logo-samandehi

آغاز غیبت کبری.

با صدور آخرین  توقیع  که از جانب امام عصر (عج) صادر شد و به اخرین نایب خود( ابو الحسن علی بن محمدی سمری)  زمان فرا رسیدن مرگ نایب خود او را آگاه ساخت غیبت صغری پایان یافت و غیبت کبری آغاز شد. در این مبحث به تاریخ شیعه نهضت ها و دولت های شیعی که از ابتدای غیبت کبری تا کنون به وجود امده اند می پردازیم. از قرن یکم تا قرن چهارم ،شیعه قبل از غیبت کبری بر این اعتقاد بودند که خلافت و جانشینی پیامبر اکرم (ص) و  مرجعیت بعد از ایشان ( علمی و دینی) حق مسلم شخص علی بن ابی طالب می باشد. و باید برای مسائل علمی و معنوی و در تمام امور تنها به ان حضرت و فرزندان ایشان مراجعه کرد. این بزرگواران برای رعایت مصلحت مسلمانان و اسلام و همچنین در اختیار نداشتن نیروی نظامی لایق قیام نکردند. اما تسلیم این جمع کثیر هم نشدند این جامعه ی شیعی ( امامیه) بر این  اعتقاد بودند که تعالیم اسلام باید روشن شود و بعد در جامعه عملی گردد. یک جامعه با اهداف الهی و یک قوانین بر طبق موازین اسلامی و یک رهبر ( معصوم) این سه اصل از اصول اساسی و ثابت جامعه ی شیعی می باشد در غیر این صورت به جهاتی مختلف تمایل پیدا خواهد کرد. و بی شک با اعتقادات متفاوت و در نتیجه بی ثباتی و تزلزل مواجه خواهد شد در این زمان است که تعالیم اسلام و معارف ناب ان تحریف می شود و مسائل انحرافی و خرافات در ان را پیدا خواهد کرد.

در تاریخ اسلام ،شیعیان واقعی این مطلب را به اثبات رساندند و رهبران شیعه در طول این مدت در کنار اکثریت مردم و در تمامی امور دخالتی مدبرانه، مسئولانه و دلسوزانه داشتند.

رهبری ائمه ی معصومین از سال ۳۵ هجری: (رهبری سیاسی )

اوضاع جامعه ی شیعه در اواخر سال ۳۵ هجری – حضرت علی (ع) بعد از ۲۵ سال کناره گیری از خلافت و حکومت  بنابر درخواست مردم خلافت و امامت را عهده دار شدند . در طول زمامداری ان حضرت (چهار سال و پنج ماه) پیوسته با مخالفین و منافقین درگیر بودند که در پایان هم به دست خوارج به شهادت رسیدند.

بعد از شهادت حضرت علی (ع) امام حسن مجتبی (ع) و بعد از ایشان هم قیام سید الشهدا و مبارزه ی ان حضرت با بیدادگری ها و بی بندباری بنی امیه و ستمگری بی حد و حصر یزیدیان قیامی بود که برای شیعیان واقعی میدان مسابقه ای شدتا با پایداری و ثابت قدم بودن بتوانند در این میدان از یکدیگر سبقت بگیرند. به همین دلیل در پایان قرن اول روز به روز بنی امیه رو به زوال رفت و در میان شیعیان امام باقر (ع) بزرگترین و تنها ترین پایگاه علمی و معنوی برای مشتاقان اهل بیت شدند که وجود ان حضرت دریای معارف و علم و نورانیت بود  مردم را به خصوص شیعیان را به دور خود جمع کرد. در این میان شهر قم یکی از پایگاه های مورد علاقه و محل امن شیعیان شد گرچه در ان زمان فشار حکومت بنی امیه (گرچه رو به زوال بود) سادات علوی را به قیام های متعدد و اداشت که در بیشتر این موارد این قیام ها به شکست منجرشد و عده ی زیادی از علویان هم به شهادت رسیدند.

دیگر ...