logo-samandehi

ادامه ی فقه و فقاهت در دوران غیبت کبری .

تأثیر اقدامات شیخ مفید:

یکی دیگر از مکاتبی که توانست احادیث و روایات را بیان کند مکتبی بود که شیخ مفید ان را با توجه به نگرش مکتب فقهی راویان حدیث و مکتب فقهی متکلمان و عقل گرایی  ایجاد کرد که این مکتب روز به روز مجکم تر و عمیق تر می شد و بعد از شیخ مفید شاگردانش سید مرتضی و شیخ طوسی بنیان گذار مکتب فقها ی اصولی شدند.

شیخ طوسی فقه شیعه را در مرحله ایی جدید قرار داد و در تمام زمینه های علمی آثار بزرگی از خود به جا گذاشت شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی به مرجعیت شیعه پویایی و بالندگی بخشیدند و با تسلط و اشرافی که به فقه ، کلام ، تفسیر و مبانی علمی اهل سنت داشتند توانستند کرسی استادی فقه و کلام را در بغداد از آن خود کند  و دیگر مذاهب  هل تسنن شاگردی این مکتب را پذیرفتند اما بعد ها به علت مسائل سیاسی و فرقه ایی شیخ طوسی مجبور به هجرت شد و نجف اشرف به عنوان مرکز شیعه و فقاهت شناخته شد.

در این زمان مرجعیت دینی عهده دار آموزش و اداره ی امور مالی شیعه بود . مراجع وقت بالاترین سطح آموزشی را داشت و تعیین وکیلان و قضات   از وظایف آنان محسوب می شد فتوا و پاسخ به مسائل شرعی به عهده ی مرجع بود در حال حاضر فقه شیعه  از همان مکتب شیخ مفید  بهره می برد .

منبع : مقدمه ای بر فقه شیعه از دکتر سید حسین مدرسی و کتاب تاریخ تشریع الاسلامی نوشته ی دکتر عبدالهادی الفضلی.

دیگر ...