logo-samandehi

از علی (ع) چه میدانیم.

در روایت است که خورشید چندین بار به خاطر علی (ع) برگشت یک بار در مدینه به دستور رسول خدا (ص) در جلوی تمامی اصحاب با خورشید تکلم کرد  در این منطقه مسجد رد الشمس وجود دارد . در بار دوم بعد از فتح مکه در منطقه ی هوازن و یک بار دیگر در جنگ نهروان در منطقه ی بابل عراق که در آنجا مسجدی به همین نام  وجود دارد.

بعد از شهادت علی (ع) امام حسن (ع) برای اینکه قبر آن امام مخفی بماند سه تابوت درست کرد یکی به خانه ی جعدۀ بن حبیره تا آنجا دفن کند یکی دیگر از تابوت ها را در دالان مسجد گذاشتند به عنوان اینکه قرار است امام را در مسجد دفن کنند.

امام حسن (ع) بعد از اینکه امیرالمؤمنان را که در پشت کوفه ( نجف فعلی)دفن کرد  به دلیل اینکه از تخریب یا نبش قبر مطهر از سوی بنی اُمیه و مروانی ها جلوگیری کند. روایت است که امام حسن (ع) سه تابوت دیگر را ساخت یکی را بیت المقدس فرستاد یکی را در مدینه و یکی را به مکه فرستاد.

حُجاج بن یوسف ثقفی در زمان حکومتش صد قبر را به گمان اینکه قبر امام علی (ع) است شکافت با این نیت که بدن مطهر را بیرون بیاورد و بسوزاند به همین دلیل اختفای قبر بنابر وصیت حضرت علی (ع) صورت گرفت.

آنقدر فضای سیاسی آن زمان علیه حضرت علی (ع) بود که لعن و سب علی (ع) بعد از هر نماز یک امر لازم و معمول بوده است. در زمان خلافت ابوبکر شام مرکز حکومت معاویه بوده است و در دوران خلافت عمر و عثمان ناسزا گویی و اهانت به علی (ع) و فرزندانش اوج بیشتری گرفت .

دیگر ...