logo-samandehi

اقدامات روشنگرانه ی امام حسین ع در مکه .

یزید برای سرکوب کردن حسین بن علی ع هر چه در توان داشت به کار بست یا حسین بن علی (ع) را به بیعت با خود مجبور کند یا او را بکشد و بعد از ان به سادگی مردم عراق را سرکوب کند لذا به حاکم مدینه نامه ای نوشت و از او خواست تا به اجبار از حسین بن علی (ع) بیعت بگیرد. اگر حسین بن علی(ع) فرمان یزید را می پذیرفت سرکوب عبدا… بن زبیر و عبدا… عمر کار چندان دشواری نبود و برای رسیدن به این هدف تنها راه قطع ارتباط مردم عراق با حسین بن علی ع و فشار بر روی آن حضرت بود. اما حسین بن علی (ع) کاری کرد که پدرش و برادرش ناتمام گذاشته بودند و برای خنثی کردن دسیسه های بنی امیه و یزید نه در مدینه ماند نه بیعت کرد بلکه از مدینه به مکه به قصد انجام مناسک حج مشرف شد و قصد داشت از مکه به عراق برود . در این زمان دو سال از هلاکت معاویه گذشته بود حسین بن علی(ع) از بنی هاشم و از شیعیان و صحابه دعوت کردند تا در منا نزد امام بروند در این گردهمایی امام به حاضران فرمود: شما از ظلم معاویه و امویان اگاه هستید و میدانید که اینان قاصبان حکومت هستند امام حسین تمام آیاتی که درباره ی اهل بیت نازل شده بود برای همگان خواند و تفسیر فرمود و در باب فضیلت و جایگاه جدش و پدر و مادرش مطالبی مفصل بیان فرمود به طوری که همه ی صحابه تأیید کردند در پایان امام از انها در خواست کرد و به انها فرمود: شما را به خدا سوگند میدهم که این احادیث را برای هرکس که مورد اعتماد و وثوق شما هستند نقل کنید.

این مطلب از کتاب احتجاج طبری ج ۲ صفحه ی ۸۶و ۸۷٫

از طرفی دیگر در حکومت دمشق یزید با حکام خود مشغول توطئه و دسیسه بود تا به هر شکلی حسین بن علی ع را از میان بردارد لذا تدابیر جنگ را با ان حضرت اندیشید. ابتدا نماینده ی امام ،مسلم بن عقیل را در کوفه به شهادت رساند تا مردم بدانند که کار حسین تمام شده است.

جرا یزید با ان همه بی لیاقتی به سلطنت نشست؟

با توجه به اینکه امام در مکه در یک گردهمایی و در یک سخنرانی مفصل یا بهتر بگوییم یک تذکر اکید به صحابه و شیعیان حقانیت خود و اهل بیت را یاداور شد اما چرا در سال ۶۱ هجری هیچ کس هیچ اقدامی نکرد و در حقیقت امام را تنها گذاشتند و نه تنها او را یاری نکردند بلکه بعد از شهادت ایشان سالها گذشت و هیچ عکس العملی جز افسوس و دریغ خوردن از انها دیده نشد. تا اینکه بعد از این سالها در سال ۶۳ هجری جنگ حرّه پیش امد و علت  شورش مردم که به این جنگ منتهی شد نارضایتی مردم از فسق و فجور یزید بود کسی که شایسته ی خلافت نبود در این زمان مردم به فکر براندازی و عزل یزید افتاده بودند و شورش انها فقط اعتراض به یزید بود و به موضوع شهادت امام حسین (ع) توجهی نداشتند

اینکه چرا  مردم در سال ۶۱ هجری در برابر امام حسین (ع) هیچ مسئولیتی را نپذیرفتند و امام حسین ع به دست کسانی به شهادت رسید که خود را مسلمان می دانستند. برای بررسی علل و عوامل این مهم الزاما باید به دوران پیدایش اسلام و یا حتی قبل از ان برگردیم و با دقت بیشتر به انها بپردازیم.

از کتاب قیام امام حسین سید جعفر شهیدی.

دیگر ...