logo-samandehi

اقدامات یزید در سال۶۱ هجری

در شهرهای حجاز؛مکه، مدینه ، که زیر سیطره ی بنی امیه بود هیچ کدام موجب نگرانی یزید نبودند چرا که در مکه اسلام در این شهر جان گرفته بود قبله و خانه ی خدا در انجا قرار داشت مسلمانان مناسک حج را در این شهر به جا می اوردند و به همین دلایل این شهر از اهمیت خاصی برخوردار بود از طرفی دیگر در شهر مدینه که شهر پیامبر و مرکز خلفای بعد از ایشان بود و چندین سال مرکز حکومت و محور حل و فصل امور مسلمین بود ؛ قبر پیامبر اکرم(ص) و مسجد ان حضرت در این شهر قرار داشت لذا از سوی مسلمانان مورد احترام خاص بود. از سوی دیگر عده ای از خاندان بنی امیه در این شهر ساکن بودند و با قبایل دیگر پیوند نسبی و سببی داشتند و به همین دلیل تعصّب های قبیله ای انها مانع از تدبیر درست و تشخیص به حق میشد در مدینه هم سالها پیش عده ای از نسل ابوسفیان و دوستداران انها را در این شهر زندگی میکردند و طرفداران آنها با بنی هاشم مشکلات عدیده ای داشتند بنابراین تنها شهر عراق بود که از خاندان بنی امیه دل خوشی نداشت. بعد از اینکه عمر کشته شد با تشکیل شورای شش نفره و موانع بزرگ و کوچکی که بر سر انتخاب علی(ع) قرار دادند عثمان به عنوان قدرتی از جانب بنی امیه در مقابل بنی هاشم قد علم کرد بلاخره در این درگیری ها که معاویه تا حدودی نقش داشت  منجر به کشته شدن عثمان شد. یزید بنابر وصیت پدرش برای تسلط بر عراق هر کاری که به او سفارش شده بود انجام میداد در این زمان که یزید به پادشاهی رسید سه نفر از صحابه که مورد احترام مردم مدینه بودند در این شهر زندگی میکردند یک عبدا…زبیر؛دو عبدا…عمر؛سه حسین بن علی ع؛حسین بن علی (ع) نسبت به ان دو نفر از شایستگی و جلالت و سوابق پدرش و مادرش به طور ویژه مورد توجه مردم این شهر بود.جایگاه خود حضرت در بین مردم رفتار بزرگ منشانه ی ایشان با مردم عراق  انها را شیفته ی خود کرده بود اگر مردم عراق به او می پیوستند و لشکری تشکیل میدادند دمشق و حکومت امویان به یکباره سرنگون میشد.

ار کتاب قیام حسین ع: دکتر سید جعفر شهیدی.

دیگر ...