logo-samandehi

بعد از عاشورا.

حوادث و اتفاقات بعد از عاشورا: بعد از واقعه ی عاشورا عده ای از شیعیان برای تسکین آلام و اندوه سنگین خود تصمیم به انتقام از قاتلان و عاملان خون حسین بن علی (ع) و یاران او گرفتند. که می توان به قیام توابین به رهبری سلیمان بن صرد خزایی با شعار یاالثارات الحسین اقدام به قیامی عظیم کردند و بعد از سلیمان بن صرد، قیام مختار ثقفی با جنگ ها و مبارزات توانستند قاتلان و عوامل حوادث عاشورا را به سزای اعمالشان برسانند.

هلاکت یزید بن معاویه :

سید بن طاووس در لهوف از ابو مخنف روایت می کند وقتی که یزید به سبب پیروزی ها و کشتن فرزند رسول خدا سرمست از غرور و شادی بود به عزم شکار با سپاهیانش به صحرا رفت در میان صحرا آهویی جلوی چشمش ظاهر شد ، یزید تصمیم گرفت به تنهایی به شکار این آهو برود ، آهو او را در میان دشتها و دره های هولناک و بیابان های وحشت انگیز برد به طوری که یزید فرسنگ ها از سپاهیانش دور شده بود ناگهان عطشی بر او غالب شد در همین اثناء شخصی را با کوزه ی آب دید و از او آب طلب کرد و با غرور خود را معرفی کرد شخصی که صاحب کوزه ی آب بود گفت: یزید تویی ! که حسین بن علی (ع) را کشتی ؟ تویی که فرزند رسول خدا را کشتی ؟ می خواست از جای خود برخیزد و یزید را بکشد، یزید هراسان می خواست بر اسبش سوار شود که پایش در رکاب اسب گیر کرد و اسب با سرعت هر چه تمام تر پا به فرار گذاشت و او همچنان به روی زمین کشیده میشد و به این ترتیب به جهنم واصل شد .

منبع : لهوف نوشته ی  سید بن طاووس ص ۲۴۶٫

بعد از هلاکت یزید، سلیمان بن صرد به همراه عده  ای از شیعیان و دوست داران اهل بیت در زندان کوفه  محبوس بودند از آنجایی که ابن زیاد از جانب یزید هم والی کوفه و هم والی بصره بود لذا در زمان هلاکت یزید، ابن زیاد در کوفه نبود . خبر مرگ یزید در شهر کوفه و بصره پیچید مردم به زندان کوفه حمله بردند نگهبانان را کشتند و زندانیان را آزاد کردند و عده ای هم به دارالأماره رفتند و انجا را خراب کردند و اموال موجود در ان را به غارت بردند . در میان این زندانیان سلیمان بن صرد آزاد …………….

ادامه دارد

 

دیگر ...