logo-samandehi

تفکر مبارزاتی علمای شیعه.

مبارزات فکری علمای شیعه در زمان غیبت کبری.:

در دوران غیبت کبری علمای شیعه برای هدایت فکری و اعتقادی امت اسلام تلاش های ارزنده ایی داشتند. علمای عصر استاد سید محمد حسین طباطبایی که اثار متعددی از ایشان به جا مانده تأثیرات چشمگیری در پیش برد علوم اسلامی داشت در کتاب گران قدر المیزان که تفسیر قرآن می باشد آن را از دیگر تفاسیر اهل سنت متمایز کرده اثار دیگر او در مباحث علوم قرآنی عقلی و نقلی وجود دارد که تأثیر شگرف آن در گسترش شیعه تأثیر به سزایی داشته.

کتاب های دیگری چون : تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام : سید حسن صدر ، کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه: اقا بزرگ تهرانی و اعیان الشیعه : سید محسن امین عاملی . و کتاب های متعدد استاد شهید مرتضی مطهری به جهان  اسلام معرفی شده است که کتاب های خدمات متقابل اسلام و ایران یکی از شاخص ترین کتاب های قابل توجه در این زمینه است در کتاب شیعه در اسلام و انقلاب اسلامی و ریشه های آن : عباس علی عمید زنجانی، و شیعه در اسلام علامه طباطبایی که مذاکراتی است با هانری کربن ، که همه و همه به شکلی در آشنایی دنیا با اسلام و به ویژه شیعه می باشد .

فقاهت شیعه در زمان غیبت کبری:  از انجا که مرجعیت دینی بر پایه ی فقه استوار است و از مهمترین شاخصه های علوم اسلامی به شمار میرود در طول قرن های گذشته فقه و فقاهت دستخوش فراز و نشیب هایی شده است اما با این وجود مسیر تکاملی و ترقی خود را طی کرده و روز به روز گسترده تر شده است. استاد مطهری در این باره چنین میگوید از قرن سوم تا کنون ( قرن سوم آغاز غیبت صغری و آماده شدن جامعه ی شیعه برای زندگی اجتماعی بدون حضور امام در دوران غیبت کبری است ) فقه یک روند روبه رشد داشته و هرگز این حیات مستمر متوقف نشده است در یازده قرن و نیم گذشته تا کنون حوزه های فقهی در چهارچوب ارتباط استاد و شاگرد پیوسته برقرار بوده بطوری که می توان گفت در هیچ تمدن و فرهنگی چنین تداوم و ارتباطی میان استاد و شاگرد وجود ندارد و تنها در تمدن و فرهنگ اسلامی این نوع حاکمیت و اقتدار دیده میشود..

در قرن سوم که آغاز غیبت صغری می باشد فقه شیعه را نمی توان مبدأ قرار داد بلکه قبل از ان و از زمان حضور امامان معصوم است که فقها و علمای شیعه در پرتو انوار هدایت ائمه ی معصومین (ع)بوده اند و فقهای شیعه به تنهایی و به خودی خود استقلالی نداشته اند و آغاز اشتهاد و فقاهت در میان شیعه و تألیف کتابهای فقهی به دوره ی صحابه بر میگردد.

منبع : خدمات متقابل اسلام و ایران نوشته ی استاد مطهری .

دیگر ...