logo-samandehi

تقویم شیعه ؛دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان.

 ای خدا در این روز مرا از گناهان پاک گردان ، و از هر عیب و نقص پاک ساز، و دلم در آزمایش رتبه ی دلهای اهل تقوی بخش ، ای پذیرنده ی عذر لغزشهای گنهکاران.

تقویم شیعه:

شب نزول قرآن است و به قولی در شب ۲۴ ماه مبارک رمضان بوده است.

منبع : مسار الشیعه ص ۱۰ . بحار ج ۸۸ ص ۷٫

دیگر ...