logo-samandehi

تنهایی مسلم .

جمعیتی که در اطراف قصر ابن زیاد تجمع کرده بودند به جز تعداد معدودی بقیه در پی به دست اوردن ثروت انبوهی که در قصر انباشته شده بود. قصد جنگ با سربازان ابن زیاد را داشتند تا به قصر وارد شوند و به دنیای خود دست یابند این جمع کثیر در حقیقت سپاه مسلم نبود مدتی گذشت و این گذشت زمان شرایط را به نفع ابن زیاد و اوضاع مسلم را رو به ضعف می گذاشت قوت گرفتن ابن زیاد اشراف و رؤسا ی قبایل کوفه را که در قصر بودند جرأت داد تا مردم را از اطراف مسلم پراکنده کند و دوستداران و هواخواهان ابوسفیان به سمت ابن زیاد روی اورند. اموال مسلمین و بیت المالی که ابن زیاد بر انها تصرف داشت همیشه برای سیر کردن شکم اشراف و درباریان او هدر میرفت که این ثروت و بیت المال در همین زمان برای ابن زیاد بسیار گره گشا بود در مقابل مسلم هیچ ثروتی و سرمایه ای نداشت تا بتوان سپاهی یا کسی را در این راه مقدس به کار گیرد. او جز فقرا و نیازمندان یار دیگری نداشت از سوی دیگر سردمداران لشکر ابن زیاد مردم را از هجوم سپاه شام که سالها از ان وحشت داشتند ترساندند و همه ی اینها عوامل مهمی بود که ابن زیاد توانست به معنای واقعی کلمه و به واسطه ی زر و زور مردم را از مسلم دور کند اینک مسلم در مقابل قدرت زر و زور ال امیه و بی ثباتی اطرافیان خود چه باید میکرد؟

بیرون آمدن ابن زیاد از قصر:

حدود دو ساعت از شب گذشته ، رخ داد اطراف قصر جوی آرام و سکوتی حاکم بود هوا تاریک شده بود از هیاهو و غوغای مردم خبری نبود ابن زیاد مأموران زیادی را به اطراف و گوشه کنار فرستاد تا از امنیت محله و مسجد مطمئن شوند انگاه دستور داد عده ای نگهبان با او به مسجدی که در ان نزدیکی بود بروند وارد مسجد شد بالای منبر رفت و دستور داد چندین نفر ملازم و همراه او در اطرافش باشند تا از او مراقبت کنند دستور داد مردم در مسجد جمع شوند عده ای را مأمور کرد در اطراف او راه بروند تا مورد سوء قصد قرار نگیرد انگاه نماز خواند بعد از پایان نماز در خطبه ای مسلم را فردی جاهل و مجرم خواند و گفت : هر کس به مسلم پناه دهد از طرف ما در امان نیست به حصین بن تمیم اختیار  تام داد (شهر بانی کوفه ) تا تمام خانه ها را جست جو کند  همان شب تمام  راه های کوفه  را بستند و در این شب مسلم تنها در کوفه بود و هیچ کس را نمی شناخت.

منبع : کتاب تاریخ سیدالشهدا نوشته ی ایت ا… صفایی حائری .

تاریخ طبری ج ۵ ص ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳٫

دیگر ...