logo-samandehi

خطبه ی امام حسین(ع) در شب عاشورا.

وقتی که شب شد و تاریکی همه جا را فرا گرفت اولین اقدام امام این بود که اصحاب را جمع کرد و برای انها خطبه ای قرائت فرمود. طبری از ابو مخنف از ضحاک بن عبدا… مشرقی نقل میکند که امام بعد از حمد و ثنای الهی و تمجید از اهل بیت و اصحاب و همچنین دعا برای انان فرمود: فردا آخر عمر من است منظور دشمن من هستم نه دیگری، همه ی شما ازاد هستید از تاریکی شب استفاده کنید هر کدام از شما از اصحاب دسته یکی از اهل بیت مرا بگیرید و با خود ببرید و مرا با این با این لشکر به حال خود بگذارید.

این سخنان اولین باری نبود که امام ایراد می فرمودند در طول مسیر امام همراهیان خود را چه اصحاب و چه اهل بیت را مرخص میکرد و انها را به برگشتن تشویق میکرد. در شب عاشورا یاران امام کسانی بودند که از مکه حرکت کرده بودند و امام در راه مکه به کربلا بارها پایان راه و پایان این سفر را شهادت می خواندند اصحاب و یاران امام همگی بر این باور بودند که سعادت واقعی شهادت در راه امام است .

امام بعد از پایان خطبه به یک یک سخنان اصحاب که او را یاری کرده بودند و باز هم برای یاری او خود را مشتاق نشان میدادندگوش فرا میداد. پیشاپیش همه ی انها حضرت عباس بن علی (ع) بود که فرمود: برای چه برویم چرا از تو جدا شویم برای انکه پس از زنده بمانیم؟ خداوند پس از تو دنیا را به ما نشان ندهد. بعد از عباس بن علی (ع) امام به فرزندان عقیل فرمودند : مسلم از میان شما به شهادت رسید به شما اجازه دادم شما بروید  گفتند: مردم چه میگویند؟ میگویند ما بزرگ و اقای خود و عمو زاده های خود را تنها گذاشتیم به خدا سوگند چنین کاری نخواهیم کرد با تو کشته می شویم و پس از تو زندگی دنیا را نمی خواهیم زندگی پس از تو قبیح است . ابوالفرج در مقاتل آورده است که امام و اهل بیت همگی گریه کردند امام در حق انها دعای خیر فرمودند .

پس از اهل بیت نوبت به اصحاب رسید مسلم بن اوسجه اسدی ، سعیدبن عبدا… حنفی، زهیربن قین، هرکدام جداگانه حمایت از امام خود را واجب دانستند و خود را اماده ی یاری امام نشان دادند که مضمون همه ی انها این بود که از امام جدا نمی شوند و جان خود را فدای ان حضرت خواهند کرد و اگر کشته شوند به وظیفه ی خود عمل کردند.

منبع : مقاتل الطالبین ص ۷۵ ،تاریخ طبری ج ۵ ص ۳۹۸و ۳۹۹و ۴۱۹و ۴۲۰  ، برگرفته شده از تاریخ سیدالشهدا نوشته ی ایت ا… حاج شیخ عباس صفائی حائری.

دیگر ...