logo-samandehi

خطبه ی امام سجاد در نزدیکی شهر مدینه.

خطبه ی امام سجاد:

کاروان اسرای کربلا وقتی که به نزدیکی شهر مدینه رسیدند  بنا بر دستور امام خیمه ها را برپا کردند و امام سجاد (ع) شخصی را مأمور کرد که به مدینه برود و مردم را از شهادت ابا عبدا…. (ع) اگاه کند . امام سجاد (ع) در حضور مردم خطبه ای خواند به این ترتیب:

بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: خداوند را به خاطر مواجه شدن با گرفتاری ها و سختی های روزگار و داغ های دردناک و غم و اندوه بزرگ و مصیبت های سخت و بلاهای سنگین سپاس گذارم …… خداوند ما را با مصیبت های بزرگ و شکاف عمیقی که در اسلام اتفاق افتاده امتحان کرد. اباعبدا… و عترت او را کشتند و زنان و کودکان او را اسیر کردند و سر مقدسش را بالای نیزه ها در شهر ها گردانیدند و این مصائبی بود که هیچ گاه نظیری ندارد …..

ای مردم هفت آسمان گریستند دریاها با امواج خود و ارکان آسمان و اطراف زمین نالیدند شاخه های درختان ماهیان و فرشتگان مقرب و تمام اهل آسمان ها در این مصیبت عزادار شدند ای مردم ما را پراکنده کردند و از شهرهای خود دور کردند گویا ما از اهل ترکستان و کابل هستیم بی انکه مرتکب جرم و گناهی شده یا تغییر در دین اسلام داده باشیم به خدا قسم اگر پیامبر اکرم(ص) به جای توصیه هایی که در حق ما فرموده بود فرمان جنگ را با ما میداد بیشتر از این نمی توانستند با ما چنین کنند از خدای متعال خواهانم  که در برابر این مصائب و سختی ها به ما اجر و رحمت عطا کند  زیرا او قادر انتقام کشنده  است.

بازگشت به منازل:

امام و اهل بیت بعد از آن ، به مدینه و به خانه های خود بازگشتند و این در حالی بود که خانه های خویشان خود را می نگریستند و می گریستند سوزناک تر اینکه خانه ی بی صاحب حسین (ع) بیشترین داغ و بیشترین اندوه را برای اهل بیت داشت.

منبع: لهوف سیدبن طاووس ص ۲۲۱ .

زیارت امام حسین (ع) و ثواب آن:

روایت بسیاری در باب ثواب  زیارت امام حسین(ع) و ثواب آن وارد شده که در این باره شیخ کلینی به دو سند و شیخ صدوق به یک سند از معاویه بن وهب روایت کرده است که روزی به خدمت حضرت امام صادق (ع) رسیدم در حالی که مشغول نماز بودند بعد از پایان نماز در حال سجده با خدا راز و نیاز میکرد و می فرمود: ای خداوندی که کرامت و وصیت را خاص ما گرداندی و به ما وعده ی شفاعت دادی و علم گذشته و آینده را به ما عطا کردی و  قلوب عده ای را متوجه ی ما نمودی من برادرانم ، وزائران قبر حسین (ع) را بیامرز ، هم آنان که اموال خود را صرف این راه نموده اند و بدن های خود را به زحمت انداختند و به جهت نیکویی به ما و خشنودی پیغمبر (ص) تو و رسیدن به ثواب تو و برای اجابت امر ما و دشمنی با دشمنان ما و منظور آنان از این عمل رضایت توست و بس ؛ پس خداوندا! تو به انان جزای خیر بده و آنان را در شب و روز حفظ فرما و در حق بازماندگان آنان از زن و فرزند نیکویی بنما

ادامه دارد………………

منبع : کافی ج ۴ ، کتاب الحجج ص ،۵۸۲ ح ۱۱ ، صواب الاعمال از شیخ صدوق  باب ثواب زیاره الامام الحسین (ع) ح ۴۴٫

دیگر ...