logo-samandehi

در میدانهای مجاهدت …

🌸 قبل از ظهور مهدی موعود، در میدانهای مجاهدت، انسانهای پاک امتحان می شوند

🔻رهبرانقلاب: قبل از دوران مهدی موعود، آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. در روایات، «والله لتمحصن» و «والله لتغربلن» است، به شدت امتحان می شوید، فشار داده می شوید.
🔹امتحان در کجا و چه زمانی است؟ آن وقتی که میدان مجاهدتی هست.
🔹قبل از ظهور مهدی موعود، در میدانهای مجاهدت، انسانهای پاک امتحان می شوند. در کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند بیرون می آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود (ارواحنا فداه) روزبه روز نزدیکتر می شود،
🔺این، آن امید بزرگ است. ٧٠/١١/٣٠
#مهدویت_رهبری

دیگر ...