logo-samandehi

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان.

ای خدا مرا  در این روز از انان که بر تو توکل کنند و نزد تو فوز و سعادت یابند و از مقربان درگاه تو باشند قرار ده به حق احسانت ای منتهای آرزوی طالبان.

در این روز حضرت خدیجه (س) همسر رسول اکرم (ص) از دنیا رحلت فرمودند بنابر قولی ۴۵ روز بعد از رحلت حضرت ابوطالب بوده است روایت ۲۳ رجب؛ ۲۷ رجب؛ اول رمضان هم نقل شده . ایشان اولین همسر رسول اکرم(ص) بودند و تا حضرت خدیجه در قید حیات بودند همسر دیگری حضرت اختیار نکردند

منبع : فیض العلام ص ۲۷٫

اولین زنی که پیامبر (ص) را تصدیق کرد ؛اولین زنی که در مکه با پیامبر اکرم نماز را به جماعت خواند؛ اولین زنی که در مقابل دشمن در میان مشرکین ایمانش را اظهار کرد و از پیامبر دفاع کرد.

از کتاب شجره ی طوبی ج ۲ صفحه ۲۳۴؛۲۳۵٫

روزی حضرت رسول اکرم(ص) از حضرت خدیجه(س) تقاضا کرد تا در کنار او بنشیند بعد فرمود : این جبرئیل است و میگوید: برای اسلام شرط هایی وجود دارد ، اقرار به وحدانیت حضرت حق ، اقرار به رسالت رسولان ،اقرار به معاد و اصول این شریعت و احکام آن، اطاعت از اولی الامر و ائمه ی طاهرین از فرزندان او یکی بعد از دیگری با برائت از دشمنان ایشان .حضرت خدیجه همه ی آن شرط ها را پذیرفت و به همه ی انها اقرار کرد و ائمه ی طاهرین به خصوص امیرالمؤمنین (ع) را تصدیق کرد بعد از ان از حضرت خدیجه در قبول ولایت امیرالمؤمنین (ع) عهد مؤکّد گرفت سپس رسول خدا (ص) یک یک از اصول و فروع دین حتی اداب وضو ،نماز ،روزه، حچ، و جهاد و صله ی ارحام ، و واجبات و محرمات را بیان کرد سپش پیامبر(ص) دست خود را بالای دست امیرالمؤمنین قرار داد و خدیجه (س) را دست خود را بالای دست رسول خدا(ص) گذاشت به این ترتیب حضرت خدیجه (س) با علی (ٍع) بیعت کرد.

بهار الانوار ج ۱۸ و ج ۲۳۲ و ج ۶۵ ص ۳۹۲٫

در تاریخ دهم ماه مبارک رمضان در سال ۶۰ هجری عده ای از کوفیان نامه های مردم این شهر را به امام حسین (ع) رساندند که از جمع این نامه ها ، نامه ی سلیمان بن صرد خزایی و حبیب بن مظاهر ، و مسیب بن نخبه و رفاعه بن شداد بجلی بود عبدا… بن مسمع همدانی و عبدا… وال،  این نامه ها را خدمت امام آوردند .

سند و منبع : ال وقایع و الحوادث ج ۱ ص ۱۱۲ بهار ج ۴۴ صفحه ی ۳۳۳٫

دیگر ...