logo-samandehi

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان.

ای خدا  در این روز مرا بر موافقت نیک مردان فروتن را به من عطا فرما ، و از رفاقت اشرار جهان دور گردان، و مرا در بهشت دار القرار به رحمتت منزل ده به حق الهیت و معبودیتت ای خدای عالمیان.

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی:

ای پروردگار من کردار زشتم در پرده دار و از گناهانم به بزرگواری ذاتت در گذر که اگر برگناهانم کسی غیر از تو اگاه میشد البته انکه گنه نمی کردم و اگر از تعجیل می ترسیدم هم از خطا اجتناب می نمودم نه از این رو که تو از دیگران در نظرم بی قدر و بی اهمیت تری بلکه به این سبب که تو بهترین ستاران و پرده پوشان و نیکو ترین حکم فرمایان و بزرگوار ترین بزرگواران عالمی.

توقیم شیعه:

شانزدهم ماه مبارک رمضان در سال ۳۷-۳۸ هجری جناب محمد بن ابی بکر به عنوان استاندار از طرف امیرالمؤمنین ع وارد مصر شد

الوقایع الحوادث ج ۱ ص ۱۹۰ و مستدرک سفینۀ البحار ج ۵ ص ۲۱۳٫

دیگر ...