logo-samandehi

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان.

ای خدا در این روز احسان و نیکویی را محبوب من و فسق و معاصی را ناپسند من قرار ده و در این روز خشم و قهرت را من حرام گردان به یاری خود ای فریاد رس فریاد خواهان.

فرازی از دعای ابوحمزه ی ثمالی : ای خدا من از تو درخواست میکنم صبری نیکو و گشایشی نزدیک و زبانی گویای به صدق و حقیقت و پاداشی بزرگ از تو درخواست میکنم ای پروردگار از خیر و خوبی ها همه را آنچه دانسته و آنچه را نداسته ام باز درخواست میکنم ای خدا از بهترین آنچه بندگان صالحت از تو درخواست کرده اند ای بهترین کسی که از او درخواست توان کرد و ای بهترین عطا بخش درخواست مرا در باره ی شخص خود و اهل بیتم و والدینم و خاندانم و برادران خدا پرستم همه را عطا فرما.

دیگر ...