logo-samandehi

دعای ماه مبارک رمضان (روز سیزدهم ماه مبارک رمضان)

ای خدا در این روز مرا از پلیدی و کثافات پاک ساز و بر حوادث خیر و شر قضا و قدرت صبر و تحمل عطا کن ،و بر تقوی و پرهیزگاری و مصاحبت نیکو کاران موفق دار ، به یاری خودت ای مایه ی شادی و اطمیان خاطر مسکینان .

فرازی از دعای ابوحمزه ی ثمالی:

ای خدا تو خود فرمودی وسخن تو حق و وعده ی تو حقیقت است فرمودی هر چه می خواهید از خدا فضل و کرم بخواهید که خدا به شما بندگان همیشه مهربان است و ای مولای من این از صفاتت نیست که بندگان را امر به سؤال کنی و چون سؤال کنند عطای خود را از آنها دریغ داری .

تقویم شیعه: روز سیزدهم ماه مبارک رمضان.

در سال ۹۵ هجری در ۱۳ رمضان سفاک و ظالمی به نام حجاج بن یوسف ثقفی به درک واصل شد . در زمان ولید بن عبدالملک  در شهر واسط که خودش ساخته بود با مرض اکله در شکمش به جهنم رفت. او بیست سال در عرق حکومت کرد درباره ی جنایات او نوشته اند که به جز جنگها او ۱۲۰ هزار نفر را کشته یا به شهادت رسانده زندان او ۵۰ هزار مرد و۳۰ هزار زن داشته ،۱۶ هزارنفر از آنها عریان بودند.معمول رسم او این بود که زندان او سقف نداشت زن و مرد و کودکان را با هم زندانی میکرد . عده ای از شیعیان و دوستداران اهل بیت از جمله: کمیل بن زیاد نخعی ، قنبر غلام امیرالمؤمنین ، عبدالرحمن بن ابی لیلی انصاری که او را تازیانه میزد تا سب علی را بگوید ولی او جز مناقب علی چیزی نمیگفت.

دیگر ...