logo-samandehi

علی (ع) در ایه های قرآن

ترجمه ی آیه ی ۱۴۳ سوره ی بقره :ای رسول ، ما قبله را تغییر ندادیم جز اینکه میخواستیم پیروان شما از دیگران که بر جاهلیت مانده اند معلوم شوند و پذیرفتن این قبله کعبه برای مردم سنگین امد جز کسانی که خداوند آنها را هدایت نموده بود .

وقتی که حجاج بن یوسف ثقفی لعنه ا… علیه به بصره آمده بود عده ای پیش او آمدند از جمله حسن بصری . حجاج به امام علی (ع) ناسزا میگفت و دیگران او را همراهی میکردند ولی حسن بصری در سکوت بود و حجاج از او پرسید چرا تو ساکتی نظر تو در باره ی علی چیست؟ حسن بصری با اشاره به آیه ی فوق گفت : علی (ع )از کسانی بود که خدا او را هدایت نموده بود و از اهل ایمان بود او پسر عموی رسول خد (ص) و داماد و محبوب ترین مردم نزد او بود علی (ع) با سوابق نورانی و مبارکی که از جانب خداوند داشت تو هرگز نمیتوانی و هیج یک از مردم نمی توانند آنها را انکار کنند.

سند و منبع : شواهد التنزیل ج۱ ص ۹۳، ۹۵٫

علی (ع) در تاریخ:

ابن ابی الحدید نقل میکند که زنی قریشی از حجاز به کوفه آمد و با زنی فارس زبان که تازه ساکن کوفه شده بود مواجه شد از او درباره ی مقدار سهمش از بیت المال پرسید متوجه شد که سهم خودش با زن فارس زبان که کنیز بود یکسان است با او به محضر حضرت علی (ع) وارد شد و با صدای بلند به عدالت علی (ع) اعتراض کرد و گفت چرا باید سهم من که از قریش  هستم و سهم این زن فارس که کنیز است یکسان باشد علی (ع) نگاهی به زن قریشی کرد و مشتی خاک برداشت و به او نگاه کرد خاک را در دست خود گردانید و فرمود : ایا اجزای این خاک بر دیگری برتری دارند؟

نهج البلاغه .

دیگر ...