logo-samandehi

علی ع در قرآن

در ادامه ی مبحث شناخت شخصیت حضرت علی (ع) او را از منظر قرآن بررسی میکنیم.

علی ع در قرآن : ابن عباس روایت کرده است در تفسیر آیه ی ۲ سوره بقره « بی شک این قران از طرف خداوند فرود آمده و برای متقین و پرهیزگاران بیان نور است» مقصود از متقین علی بن ابیطالب می باشد که هرگز مشرک نبوده و از پرستش و بت ها دوری میکرده و عبادت او تنها برای خداوند بوده و به همین دلیل شیعیانش در قیامت بدون حساب وارد بهشت خواهند شد.

(تفسیر کبیر فخر رازی ج ۱)

علی ع در روایات:

رسول گرامی(ص) فرمودند نخستین کسی که از اهل آسمانها امام علی ع را به برادری اختیار کرد اسرافیل بعد از آن میکائیل و بعد جبرائیل و نخستین کسی که از اهل آسمانها او را دوست داشت حاملان عرش و بعد رضوان؛ خازن بهشت و بعد از او ملک الموت بود . ملک الموت برای دوست داران علی بن ابیطالب ع، طلب مغفرت میکند .

بر گرفته شده از کتاب ارجح المطالب نوشته ی الامر تسری ثنا ا… صفحه ی ۵۲۶، و مقتل الحسین خوارزمی صفحه ی ۳۹٫

پرسش و پاسخ از حضرت علی ع:

صفات شیعه : امام علی ع به نوف بکالی فرمودند: ای نوف ایا میدانی شیعه کیست؟ عرض کرد نه به خدا فرمود : شیعیان من آنان اند که لبانشان (از تشنگی روزه داری ) خشکیده و شکم هایشان (از گرسنگی) به پشت چسبیده است؛ انان که پارسایی در رخسارشان پیداست. پارسایان شب اند و شیران روز .

بهار الانوار ج ۷۸ صفحه ی ۲۸

دیگر ...