logo-samandehi

مدعیان مهدویت. قسمت دوم

مدعیان مهدویت:

دولت عبیدیان :

عبیدا… بن محمد فاطمی ، در بین سالهای ۲۵۹ تا ۳۲۲ زندگی می کرد ، در ابتدا خود را مهدی موعود نامید و بعد سلسله ی عبیدیان یا فاطمیان را پایه گذاری کرد محل زندگی او در شام بود . عده ای را به مغرب فرستاد تا مردم را به ظهور مهدی موعود بشارت دهند عده ای هم پیرو مکتب او شدند . در پایان قرن سوم در شمال افریقا در منطقه ای به نام سجلماسه قیام کرد و آن منطقه را تصرف نمود. در سال ۲۹۷ خود را خلیفه خواند و در سال ۳۰۳ قمری در اطراف شهر قیروان ، شهری بنا کرد و آن شهر را منسوب به خود به نام مهدیه نامید و در سال ۳۲۲ مرد.

حاکم بأمرا….:

او یکی از خلفای عبیدیان بود در سال ۳۸۶ قمری به خلافت رسید. او در سن یازده سالگی به جنون مبتلا بود و وقتی به حکومت رسید رفتاری بسیار غیر معقول داشت از جمله اینکه بر در و دیوار مساجد و معابر به خلفا و صحابه دشنام بنویسند . دستور داد سگها را بکشند و اینکه زنان حق بیرون رفتن از خانه را ندارند و  تهیه ی کفش زنان را منع کرد ، بعد از  ادعای مهدویت، ادعای الوهیت هم کرد . در پایان عمرش او را ربودند و کشتند در حالی که پیروانش معتقد بودند او به آسمان عروج کرده است .

محمد بن تومرت :

او در بین سالهای ۴۸۵ تا ۵۲۵  هجری قمری زندگی میکرد و از قبیله ی مصامده و در مراکش ساکن بوده است. در ابتدا مردم را به ظهور مهدی موعود بشارت میداد اما بعد در سال ۵۲۲ قمری ادعای مهدویت کرد ، گروهی از قوم بربر مکتب او راپذیرفتند او در سال ۵۲۴ درگذشت ، یکی از پیروانش به نام عبدالمؤمن خود را جانشین او خواند و قوم بربر را به سوی مراکش حرکت داد و به اسپانیا حمله کرد انجا را تصرف کرد و سلسله الموحدین را پایه گذاری کرد

منبع : لغت نامه از علی اکبر دهخدا، ص ۱۹۳۷ و کتاب : تاریخ ادیان و مذاهب جهان از مبلغی ابادانی ج ۳ ص ۱۱۱۴٫

دیگر ...