logo-samandehi

مدعیان مهدویت قسمت سوم.

یکی دیگر از افرادی که خود را مهدوی موعود نامید :

در سال ۱۰۷۷ قمری برابر با ۱۶۶۶ میلادی ، فردی به نام شیخ زاده ی کردستانی بود او را که دستگیر کردند به نزد سلطان عثمانی بردند وقتی دربرابر پرسش و پاسخ سلطان قرار گرفت از ادعای خود منصرف شد و سلطان او را از جمله ی ندیمان خود خواند .

عبدا… العجمی ، در رمضان ۱۰۸۱ قمری برابر با ۱۶۷۰ میلادی ؛ در مسجد الحرام و در روز ۲۶ ماه رمضان عبدا… العجمی ادعای مهدویت کرد و در همان جا کشته شد و در سال ۱۲۰۳ قمری برابر با ۱۷۸۸ میلادی مردی از اهالی  بنگال هند در مسجدالحرام خود را مهدی خواند و در همان جا کشته شد مردی هم در سنگال در سال ۱۲۴۴ قمری برابر با ۱۸۲۸ میلادی ادعای مهدویت کرد و در جنگی که خود افروخته بود کشته شد . در یمن نیز فردی به نام شیخ سعید یمانی در سال ۱۲۵۶ قمری برابر با ۱۸۴۰ میلادی خود را مهدی موعود خواند و لقب خود را فقیه اعلام کرد پادشاه یمن که ملقب به الهادی بود او را به قتل رساند .در سودان نیز فردی به نام محمد احمد بن سید عبدا… معروف به مهدی سودانی در سال ۱۲۶۰ تا ۱۳۰۴ قمری برابر با ۱۸۸۵ میلادی ادعای مهدویت کرد ، او در سن چهل سالگی ادعای مهدویت کرد و عده ای هم دعوت او را پذیرفتند در سال ۱۳۰۰ قمری برابر ۱۸۸۲ میلادی ، نمایندگانی به اطراف فرستاد تا بشارت مهدویت را به مردم بدهد او به مردم گفت: پیامبر اکرم(ص) از جانب خدا مهدویت او را بشارت داده. بعد از آن در سودان برعلیه کشور مصر و انگلستان قیام کرد پادشاه سودان به نام رئوف شاه او را به خارطوم دعوت کرد و او نپذیرفت در نتیجه پیروانش با سپاه رئوف شاه جنگیدند و آنان را شکست دادند دولت مصر سپاهی ترتیب داد تا با او و یارانش بجنگند اما مهدی کذاب با پنجاه هزار سرباز سودانی او را شکست داد بعد از این پیروزی به شهر خارطوم حمله کرد و پادشاه حاکم خارطوم را کشتند و بر پایتخت سودان مسلط شدند. این مهدی کذاب در سال۱۳۰۴ قمری مرد و سپاهیانش در سال ۱۸۸۹ میلادی شکست خوردند و نابود شدند.

منبع: لغت نامه ی دهخدا، ص ۱۹۳۳۱ ، دائره المعارف ، مصاحب ص ۲۶۹۰ و تاریخ ادیان و مذاهب جهان ج ۳ ص ۱۱۱۷ به نقل از تاریخ عبد الواسع یمانی.

دیگر ...