logo-samandehi

مروری بر زندگی سیاسی و اجتماعی نواب اربعه (در زمان غیبت صغری)

در ادامه ی مبحث قبل (گذری بر چگونگی غیبت صغری)  :

زندگی نامه ی اولین نایب ( ابو عمرو عثمان بن سعید عمروی) اولین نایب خاص امام مهدی (عج) که در میان شیعیان بسیار عزیز و گرامی بود از قبیله ی بنی اسد بود لذا او را اسدی هم می گفتند مادرش عمروی بود به همین دلیل او را عمروی می خواندند در عسگر سامرا سکونت داشت او را عسگری هم می گفتند روغن فروش بود او را ( زیات) یا  (سمّان) به معنای روغن فروش ، که برای پوشاندن فعالیت های خود روغن فروشی میکرد تا اموالی که شیعیان به او داده بودند به امام برساند (به امام عسگری برساند) نام مستعار ایشان که برای دیدار های پنهانی با وکیلان داشت « حفص بن عمر عمروی» ذکر شده است ( نقل از کشی یکی از مورخان)

 ابو عمرو از اصحاب امام هادی و از اصحاب امام عسگری بوده است کشی نقل میکند که ایشان در سن یازده سالگی خدمتگذار امام هادی و در خدمت امام جواد (ع) بوده است ایشان رییس وکلای امام عسگری بوده و رهیری سازمان و تشکیلات زیر زمینی وکالت را به عهده داشته و رابط بین امام و شیعیان بوده تمامی وجوهات شرعی شیعیانی که پیرو امام عسگری(ع) بوده اند توسط ایشان صورت میگرفته است امام هادی (ع) و امام حسن عسگری(ع)  هر دو به شیعیان سفارش فرموده بودند : آن چه را که ایشان به شما بگوید از جانب گفته است و آن چه به شما برساند از جانب ما میرساند و این مطلب مهم میان شیعیان مطرح شد و عثمان بن سعید عمروی مورد احترام و اعتماد مردم قرار گرفت.

به طور کلی در مورد اولین نایب امام مهدی (عج) گفته شده که در خانه ی امام عسگری موقعیت خاص داشته و بسیار مورد اعتماد ان حضرت بوده است. در زمان شهادت امام عسگری ایشان مراسم نماز غسل و تدفین آن حضرت را بر عهده داشته در حالی که اعتقاد شیعه بر این است که امام باید امام را تجهیز کند اما به دلیل اینکه امام عصر در اختفا بودند نایب ایشان  این امر مهم را عهده دار شدند تمامی توقیعات ( دست خط  امام عصر(عج) ) توسط عثمان بن سعید عمروی بر شیعیان عرضه می شد و حتی کراماتی به نمایندگی امام از ایشان دیده شده است. با همه ی موارد مهمی که از این نایب شریف گفته شده ولی تاریخ مرگ ایشان را به طور دقیق ثبت نکرده است.

دیگر ...