logo-samandehi

مروری بر زندگی سیاسی و اجتماعی نواب اربعه (دومین نایب خاص)

ابو جعفر محمد بن عثمان سعید عمروی دومین سفیر و نایب مخصوص امام مهدی (عج)  که بعد از وفات پدرش (عثمان بن سعید) به جای او نشست و وکالت و نیابت خاص  امام عصر را عهده دار شد ایشان از بزرگان شیعه و دارای تقوا و امانت داری ویژه ای و از موقعیت خاص که مورد قبول شیعیان امام حسن عسگری بود برگزیده شد و به همین دلیل فردی موثق برای امام دوازدهم میشد . بارها امام حسن عسگری (ع) ایشان را فردی مورد اعتماد به شیعیان معرفی میکرد و می فرمود: که پدرش مورد  من و محمد بن عثمان که فرزند اوست مورد اعتماد من و فرزند من می باشد .

نایب اول( عثمان بن سعید) وصیت کرده بود که بعد از من پسرم محمد بن عثمان نایب خاص از ناحیه مقدسه ( محضر امام عصر) برگزیده شده است به او رجوع کنید .

محمد بن عثمان بعد از درگذشت پدر  مراسم غسل، نماز، کفن ، تدفین، برعهده گرفت که همین امر شاهد موثقی از نظر امامیه می باشد. مهمتر از  همه اینکه توفیعات از ناحیه مقدسه را در اختیار وکیلان قرار میداد لذا دلیل محکم به صدق گفتار و ارتباظ او با امام بود  و گاهی ملاقات بعضی از وکیلان با امام عصر (عج)  ترتیب میداد.

شیخ صدوق در کتاب الغیبه دلایل مستند وم مجکمی دارد که محمد بن عثمان فرزند عثمان بن سعید و نایب خاص حضرت مهدی (عج) هستند .

شیخ صدوق می گوید: از عبدا… بن جعقر حمیری نقل است که از محمد بن عثمان عمروی پرسیدم ایا امام مهدی (عج) دیده ای گفت : بلی . اخرین بار ایشان را را زیارت کردم در مکه نزد خانه ی کعبه بود و میفرمود: (اللهم  انجز لی ما وعدتنی ) و محمد بن عثمان ادامه داد که دیدم ان حضرت در مستجار به پرده های کعبه چسبیده بود می فرمود: الله انتقم لی من اعداک محمد بن عثمان در حدود چهل سال نایب خاص امام مهدی (عج) بود و در این مدت چهل سال مبارزاتی با نایبان دروغین داشت و برای افشای ماهیت کذب آنان تلاش زیادی کرد که شیعیان را از انحراف انها نجات دهد.

دو ماه قبل از مرگش به وسیله ی حضرت امام عصر(عج) از فوت خود آگاه شد وقبری را برای خود اماده کرد و در روزی که امام فرموده بود نایب دوم چشم از دنیا فرو بست .

ابو نصر هبه الله می نویسد که محمد بن عثمان کتاب هایی در فقه گرداوری کرده که تمام مطالب را از امام حسن عسگری(ع) و پدرش عثمان بن سعید که او هم از امام هادی (ع) و امام حسن عسگری(ع) اخذ کرده و جمع آوری و تدوین نموده که برطبق وصیتش به ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی (نایب سوم) تحویل دهد که او هم به چهارمین و آخرین نایب بسپارد.

 

دیگر ...