logo-samandehi

مشکلات زائران امام حسین(ع) از ابتدا تا کنون ( قسمت دوم).

از مشکلات و خطراتی که زائران امام با آن مواجه بودند وجود سلاطین و خلفایی که از دشمنان سرسخت ال علی (ع) به حساب می امدند یکی از بدترین و دشمن ترین دشمنان اهل بیت متوکل عباسی بود او از حسادت و کینه و بدخواهی برای فرزندان حضرت علی (ع) و زیارت قبر امام حسین (ع) هیچ کوتاهی نکرد داستان های زیادی از او در این باره نقل شده است ؛ او وزیری داشت به نام عبیدا…بن یحیی بن خاقان، متوکل را در دشمنی و کینه ورزی بیشتر تشویق می کرد در مورد او گفته اند: رفتاری  که با فرزندان علی (ع) میکرد هیچ کدام از خلفای عباسی نکرده بودند.

از بدترین کارهای او ممانعت از زیارت قبر امام حسین (ع) است ، ابوالفرج در مقاتل آورده است که : در زمان متوکل اگر کسی به زیارت امام حسین (ع) می رفت به بدترین شکل شکنجه و مجازات میشد. متوکل برای خراب کردن مرقد امام حسین (ع) تلاش های زیادی کرد تمام بناها و امارت های اطراف قبر را خراب کرد ، دستور داد فردی یهودی به نام دیزج یهودی اطراف قبر را خراب کند اما وقتی به مرقد امام رسیدند کسی حاضر به چنین کار فجیعی نشد بنابراین دیزج با عده ای از یهودیان قبر را خراب کردند و شخم زدند و اطراف قبر را آب جاری کردند و نگهبانانی بر آن قرار دادند .

ابوالفرج نقل میکند: که متوکل بر مکه و مدینه مأموری گماشته بود تا گزارشاتی در باره ی افرادی که با فرزندان حضرت علی (ع) ارتباط داشته باشند و یا با آنها به نیکویی رفتار کنند به متوکل اطلاع دهند . به طور کلی روزگار سختی برای فرزندان علی به خصوص زنان علوی بوده است. از دشمنی متوکل نقل شده که: در آن زمان زنان علوی که در یک خانه زندگی می کردند یک پیراهن بیشتر نداشتند و برای نماز خواندن به نوبت از آن استفاده میکردند

(منبع: مقاتل الطالبین نوشته ی : ابوالفرج ص ۳۹۵ و ۳۹۶ برگرفته از کتاب تاریخ سیدالشهدا ص ۵۷۸ و ۵۷۹)

وقتی که متوکل عباسی به جهنم واصل شد منتصر عباسی جانشین پدر شد و به خلافت رسید بعد از آن شیعیان و همچنین اهل بیت شرایط بهتری پیدا کردند.

مسعودی در مروج الذهب نقل میکند که در زمان متوکل فرزندان علی (ع) و زیارت قبر امام حسین (ع) و اکرام و احترام اهل بیت ممنوع بوده و در زمان متوکل قبر امام را خراب کردند. طبری هم در وقایع سال ۲۳۶ هجری قمری درباره ی خراب شدن قبر امام حسین (ع) و منازل اطراف آن مطالبی را آورده است که تمام این وقایع شوم در زمان متوکل اتفاق افتاده .

انچه از این مطالب می توان فهمید اینکه شیعیان در هر شرایطی و در هر زمان برای زیارت قبر امام حسین (ع) مشتاق بودند و تمامی خطرات و ناملایمات و سختی ها را تحمل می کردند اما خود را از فضیلت زیارت قبر شریف امام حسین (ع) محروم نمی کردند . انچه مسلم است نه یزید و نه معاویه توانستند از عظمت امام کم کنند و نه متوکل و افرادی چون او نتوانستند شیعیان و دوست داران اهل بیت امام حسین (ع) را از زیارت قبر شریف محروم کنند

منبع : تاریخ سید الشهدا نوشته : حاج شیخ عباس صفائی حائری ص ۵۷۸ و ۵۷۹٫

دیگر ...