logo-samandehi

نهضت ها و دولت های شیعی در دوره ی غیبت کبری .

نهضت ها و دولت های شیعی در عصر غیبت کبری : شیعیان در تاریخ همیشه پرچم دار نهضت های انقلابی و اسلامی بودند بیشتر سردمداران این قیام ها علما و فقها، قضات ، محدثان و شخصیت های نام آور اسلامی بوده اند. این نهضت ها اغلب بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) در مراکز اسلامی و دیگر مراکز حساسی که حکومت های طاغوت و ستمگر بر آنها سلطه داشتند به وجود می آمد که اکثرا” به رهبری ائمه ی اطهار بوده است. از ابتدای دوران عیبت کبری تا کنون این قیام ها دستخوش فراز و فرود ها بوده است و توانسته با برطرف کردن بسیاری از مشکلات قدم های محکم و استوار بردارد گرچه  در برخی مواقع با شکست مواجه شدند. دولتهای انقلابی که در بعضی از نقاط جهان شکل گرفته از این قرار است در شش قرن گذشته شیعه در مرکز تشیع و در ایران پیوسته قدرت مذهبی و سیاسی داشته و توانسته است پیام خود را به جهان برساند به عنوان مثال نهضت های شیعه در عراق ، حجاز که در برابر خلفا و دولت هایی که در شرق و غرب مرکز خلافت به وجود آورده بودند شعار عدالت و امامت براساس پیام وحی سردادند و با قدرت های ظالم جنگ شدند .

حمایت از دانشمندان و شخصیت های برجسته ی انقلابی تأثیر بسازیی در پیش برد اهداف تشیع داشته است. شخصیت هایی مانند ادریس بن حسن مثنی کشور مغرب را با تبلیغات خود تحت تأثیر قرار داد و در اندونزی و در خاور دور  به واسطه ی تبلیغات با تعالیم اسلام اشنا شدند در قرن پنجم هجری قمری مردم هند توسط دو نفر شیعه مسلمان شدند و این در حالی است که بنی عباس سیصد سال بود که با شعار دعوت به اسلام و به زور شمشیر تلاش میکرد برای اسلام کشور گشایی کند .

ایجاد نهضتهای شیعی از قرن دوم تا قرن ششم هجری قمری:

 

قیام های دیگر از جمله قیام های توابین ، مختار، زید بن علی { فرزند امام سجاد (ع)} ، ابراهیم بن عبدا… بن حسن ، عیسی فرزند زید بن علی، و محمد بن ابراهیم حسنی در مناطق مختلف عراق در قرن های اول و دوم هجری قمری بود.

قیام امام حسین (ع) و قیام مردم مدینه بعد از شهادت امام حسین (ع) و قیام محمد بن عبدا… بن حسن مثنی و قیام حسین بن علی (صاحب فخ) در حجاز بود. قیام یحی فرزند زید بن علی در گرگان و قیام محمد بن قاسم در خراسان شکل گرفت. ابوالفرج اصفهانی مورخ جهان اسلام تا سال ۳۱۳ قمری شهادت ۲۱۸ نفر از اولاد علی (ع) را به ثبت رسانده و گفته است که در اطراف یمن و محدوده ی طبرستان عده ای قیام های قابل توجهی داشتند .

دولت انقلابی ادریسیان در مغرب از اواخر قرن دوم تا بعد از نیمه ی دوم  قرن چهارم هجری در حدود دو قرن و دولت علویان از نیمه ی قرن سوم تا دهه ی دوم قرن چهارم در طبرستان و دیلم بیش از نیم قرن و دولت ال بویه در عراق و ایران از نیمه ی اول قرن چهارم تا نیمه ی قرن پنجم بیش از یک قرن و دولت فاطمیان در مصر و شمال افریقا از اواخر قرن سوم تا نیمه ی دوم قرن ششم در حدود سه قرن تشکیل شد . و نیز در سوریه ، حلب، طرابلس، حمدانیان، بنو مرداس ، و بنو عمار از نیمه ی اول قرن چهارم تا اوایل قرن ششم حدود یک قرن و نیم در منطقه ی شامات حکومت می کردند و اهداف تشیع را تبلیغ میکردند.

منبع : انقلاب اسلامی و ریشه های ان نوشته ی عباس علی عمید زنجانی ص ۱۲۲ و ۱۲۴ و ۱۸۶ . بر گرفته شده از کتاب تاریخ عصر غیبت نوشته ی آقایان :  پور سید آقایی، جباری، عاشوری ، حکیم.

دیگر ...