logo-samandehi

ورود اهل بیت به کربلا .

سید بن طاووس در لهوف نقل میکند : بعد از اینکه کاروان اسراء از شام برگشتن در بین راه ابتدا به کربلا برای زیارت قبر حسین بن علی (ع) رفتند در آنجا پیاده شدند و در همان زمان کاروانی از حجاز برای زیارت شهدا آمده بود از جمله جابر بن عبدا… انصاری و عده ای از بنی هاشم چند روز در آنجا ماندند و مشغول سوگواری و اقامه ی عزا برای سیدالشهدا و دیگر شهدا شدند مردم اطراف و اکناف هم در این مجلس حضور داشتند.

اهل بیت امام حسین (ع) اگر چه در مجلس یزید مراسم عزا را برپا کردند اما زیارت قبر حسین بن علی (ع) و بر سر خاک شهیدان تسکین دیگری بر دلهای داغ دیده ی آنها بود . سید بن طاووس در صفحه ی ۲۱۷ نقل می کند که ابی جناب کلبی روایت می کند : جماعتی آمده بودند که می گفتند : ما از مکانی که حبانه نام دارد می گذشتیم شنیدیم که جنیان بر حسین (ع) نوحه می خواندند و می گریستند و شنیدم که می گفتند: پیامبر خدا (ص) پیشانی او را مسح کرد و او در چهره اش درخشندگی خاصی داشت پدران او از بزرگان قریش و از بهترین پاکان بودند.

ورود به مدینه:

سیدبن طاووس در لهوف نقل می کند که بشیر جذلم روایت می کند وقتی که به نزدیک مدینه رسیدیم امام سجاد (ع) خیمه ایی برپا کرد و اهل بیت را پیاده نمود و به من فرمود: به مدینه برو و خبر شهادت حضرت عبا عبدا… را به مردم برسان بنا بر دستور امام به مدینه رفتم و مردم را از خبر شهادت امام حسین (ع) و یارانش آگاه کردم . با شنیدن خبر شهادت امام همه مردم با فریاد و شیون در حالی که میگریستند از مدینه بیرون رفتند تا خود را به امام سجاد (ع) و اهل بیت برسانند من هم به همراه آنان روانه ی جایگاه امام سجاد و اهل بیت شدم وقتی که رسیدم ازدحام جمعیت به قدری زیاد بود که پا بر پای مردم می گذاشتم تا خود را به خیمه ها برسانم . امام از خیمه ها بیرون آمد در حالی که می گریست و با دستمالی اشک ها ی خود را پاک می کرد گریه او را امان نمی داد خادمی چهارپایه ایی را آورد و حضرت بر آن نشست صدای گریه از هر طرف بلند بود و عده ای به ایشان تسلیت می گفتند……………………………….

منبع لهوف سید بن طاووس ص ۲۱۷ و ۲۱۸٫

دیگر ...