logo-samandehi

وظایف زوار امام حسین (ع).

وظایف زوار:  برای رسیدن به فضائل زیارت امام حسین (ع) و قبر شریف آن حضرت زائران و ظایفی دارند که در صورت انجام این وظایف به درجاتی از کمالات و معنویات خواهند رسید در ابتدا باید نیت خود را خالص کنند و قلب خود را تنها برای زیارت اماده و از سخنان لغو و بیهوده و از اذیت و استهزاء دیگران و نگاه به نامحرمان و استفاده از پول حرام و شبه دار خودداری کنند و از اعمال ، افکار ، رفتار و نیات خود به شدت مراقبت کنند و بدانند و اگاه باشند که شیطان در صدد از بین بردن اعمال آنان است دشمن قسم خورده در تمامی لحظات به خصوص در زمان و مکان خاص در کمین است او در دشمنی لحظه ای درنگ نخواهد کرد بنابراین باید خود را به خدا سپرد و آداب زیارت را با حضور قلب به جا آورد .

دشمنی با زوار امام حسین (ع) از ابتدا تا کنون :

حکایت های دشمنی با اهل بیت و به ویژه با زوار امام حسین (ع) در طول تاریخ وجود داشته که دقت در آنها دارای نکاتی قابل توجه است از ابتدا  شیعیان به توصیه ی امامان معصوم (علیهم السلام)  و شوق تشرف به زیارت امام حسین (ع) داشتند پیوسته با خطرات و مشکلات عدیده ای مواجه می شدند. در روایات مختلف نقل است که  خلفا و سلاطین  برای زیارت قبر امام حسین (ع) مشکلاتی را به وجود می اوردند. در زمان بنی امیه کسی حق گفتن شعر و مرثیه سرایی برای اهل بیت و امام حسین (ع) را نداشتند . هیچکس حق نداشت به زیارت سیدالشهدا برود. در دوره ای به نام فترت { زمانی است که اختلافی میان مروان بن عبدالملک و زبیریان وجود داشت} در این دوران شیعیان تقریبا” آزادی عمل و تشرف برای زیارت امام حسین (ع) را داشتند و همچنین در زمان اختلاف میان بنی مروان و بنی عباس فرصتی مناسب برای شیعیان مقتنم بود. اما در زمان اولین خلیفه ی عباسی ( ابوالعباس صفاح) بازهم شرایط چندان سخت نبود اما در زمان برادر او منصور دوانقی که یکی از بدترین دشمنان اهل بیت بود زوار امام حسین (ع) با خطرات و مشکلات زیادی روبرو بودند . مسمع کردین روایت می کند : هیچگاه زیارت امام حسین به سختی دوران متوکل عباسی (لعنت ا…. ) نبود

ادامه  دارد

منبع : تاریخ سیدالشهدا نوشته ی آیت ا… شیخ عباس صفائی حائری.

 

دیگر ...