logo-samandehi

وظایف نواب اربعه (آخرین قسمت)

هشتم: آماده سازی مردم برای پذیرش غیبت کبری

نواب اربعه به ویژه نایب اول و چهارم  دو وظیفه ی مهمتر نسبت دیگران برعهده داشتند یکی از بین بردن تردید و شک درمورد وجود امام زمان(عج) و دوم اینکه اعتقاد و افکار مردم را برای پذیرفتن غیبت کبری آماده کنند.  اول اینکه بعد از ازبین رفتن تردید انها و تثبیت اعتقاد و ایمان انها به امام عصر (عج) انها را بر این باور هدایت میکردند غیبت کبری آغاز شده و ظهور امام عصر در زمان نامعلوم و به مدت بسیار طولانی صورت خواهد گرفت و نایب دیگری را معرفی نخواهد کرد در  آخرین توقیع که به نایب چهارم رسید و امام در این توقیع مرگ نایبش را پیش بینی کرد و این اتفاق دقیقا” در همان روز پیش امد حجت را بر همگان تمام کرد و افکار مردم را آماده ی پذیرفتن غیبت کبری نمود.

وکیلانی که در دوره ی غیبت صغری در سراسر عالم و در نواحی شیعه نشین فعالیت داشتند.

به جز نواب خاص که در صورت ضرورت با امام عصر در ارتباط مستقیم بودند و کیلانی از جانب نواب هم در مناطقی که شیعه زندگی میکرد فرستاده میشد این امر مهم در دوران امامان قبل از امام عصر وجود داشته که وظایف و تکالیفی از سوی امام برای انجام امور شیعیان و مسایل شرعیه به عهده ی آنان بود که در زمان امام عصر این امر مهم از حساسیت بیشتری برخودار بود. محل اقامت نواب اربعه و مرکز فعالیت انها بغداد بود ولی نمایندگانی از جانب امام به نواحی شیعه نشین فرستاده می شدند تا اهداف امام را عملی کنند و مردم مشکلات و موضوعات فقهی خود را به واسطه ی نواب اربعه و در صورت لزوم از امام فرمان میگرفتند.

بنابر اختصار نام انها را ذکر کرده :

یک : ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی کوفی رازی ، در ناحیه ی  ری از سوی امام به وکالت منصوب شد بنابر شواهدی او بر عملکرد وکیلان نواحی شرقی ایران نظارت داشته است

دوم: ابو عبدا… بن هارون بن عمران همدانی در منطقه ی همدان و از وکیلان مورد وثوق امام بود بعد از او پسرش محمد بن صالح بن محمد همدانی نایب امام شد که شیخ طوسی او را جزء اصحاب امام حسن عسگری بر شمرده وشیخ صدوق در باره ی او چنین میگوید که به محضر امام عصر مشرف شده و از معجزات ان حضرت اگاهی یافته.

سه: ابو اسحاق محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی او از وکیلان و از ابواب مشهور امام عصر بوده و شیخ صدوق نقل میکند :که به دیدار امام عصرنایل گشته و معجزات حضرت را مشاهده کرده او پس از وفات پدرش که از وکیلان ناحیه  ی اهواز بود اموال ناحیه  ی مقدسه را به سوی بغداد  فرستاد و به باب امام سپرد و سرانجام توقیعی از ناحیه  ی مقدسه به دستش رسید که او بعد از پدرش به وکالت امام در همین منطقه ی اهواز منصوب شده است.

دیگر ...