logo-samandehi

وظایف نواب اربعه (قسمت اول)

یک: از بین بردن تردید شک در باره ی وجود امام عصر(عج)

در دوره ی عصر غیبت صغری سفیران برای اثبات وجود امام دوازدهم و اینکه ایشان فرزند امام حسن عسگری(ع) می باشند و اینکه فرزند او همان مهدی موعود (عج) است مسؤلیتی بس دشوار برعهده ی نایبان خاص به ویژه نایب اول بود.  جو حاکم بر ان زمان و اینکه امام می بایست حتما در خفا زندگی را سپری می کرد نگرانی ها را دو چندان کرده بود چرا که پیوسته در پی امام مهدی(عج) بودند که اگر او را می یافتند قصد جان او را داشتند لذا افراد خاص از وجود ایشان با اطلاع بودند که نواب خاص در این امر نقش بسیار حساسی داشتند به ویژه سفیر اول که در نزد امام هادی و امام عسگری (ع) و همین طور بزرگان شیعه ی امامیه به صداقت و درستی ایشان اعتماد داشتند بازهم برخی برای از بین بردن این تردید ها و حیرت مردم و صدق گفتاری که داشتند از او کرامات و شبه معجزه می خواستند که ایشان هم به اجبار از ناحیه ی مقدسه دلیل و برهان روشن می اوردند که در این صورت به وجود امام عصر(عج) و کرامات ایشان و در نتیجه به صداقت گفتار این نایب بزرگوار ایمان می اوردند.این نکته ی شک و تردید هم در زمان محمد بن عثمان هم محسوس بود و مسأله ی امامت و نیابت سفیران باز هم اندکی برای شیعیان  جای شک و تردید وجود داشت.

دو: حفظ جان امام و اختفای نام و مکان ان حضرت

توقعیی از ناحیه ی مقدسه به محمد بن عثمان بن سعید صادر شد مبنی بر اینکه امام فرموده بودند که از نام و نشان ان حضرت خودداری شود و در حفظ این مهم بکوشند که این رازداری را می توان از معیارهای مهم گزینش سفیران دانست.

سه: وظیفه سوم نواب : سرپرستی و سامان دهی سازمان وکالت.

در عصر غیبت صغری ارتباط مستقیم میان امام و مردم قطع شده بود و باید با واسطه و از طریق وکیلان با امام مهدی(عج)  ارتباط برقرار می کردند. در دوره ی امامان قبل وکیلان زیادی در بغداد سامرا و دیگر سرزمین هایی که شیعه نشین بودند این سازمان وکالت فعالیت میکرد که بعدها این شبکه ی زیر زمینی و سازمان پنهانی وکیلان در زمان امامت امام حسن عسگری گسترش بیشتری پیدا کرد و بعد از شهادت ان امام  به سرپرستی نواب اربعه اداره می شد،  پا برجا ماند یکی دیگر از وظایف انها جلوگیری از نفوذ دشمن در این تشکیلات بود  که می خواستند ارتباط میان امام و شیعیان را قطع کنند عبیدالله بن سلیمان وزیر معتضد عباسی تلاش میکرد تا با ارسال وجوهات به وکیلان ان حضرت در این سازمان نفوذ کند در همین هنگام توقیعی از سوی امام عصر (عج) صادر شد که هیج یک از وکیلان از مردم وجوهی دریافت نکنند که نایب دوم این فرمان حضرت امام را به وکیلان رساند و به این ترتیب فتنه های دشمنان خنثی شد.

دیگر ...