logo-samandehi

پرسش های صعصعه بن صوحان از علی (ع)

در روز بیستم ماه مبارک رمضان در سال ۴۰ هجری وقتی که حضرت علی (ع) در بستر بیماری بودند و آثار شهادت در چهره ی آن حضرت نمایان شد به امام حسن (ع) فرمود : به شیعیانم که بر در خانه جمع شده اند  اجازه بدهید بیایند و مرا ببینند. یکی از این افراد صعصعه بن صوحان که از دانشمندان کوفه و از راویان شیعه بود به محضر امام آمد و سؤالاتی از ایشان کرد صعصعه از امام پرسید: مرا خبر دهید اینکه شما افضل هستید یا حضرت آدم.  امام فرمودند: قبیح است مرد از خودش تعریف کند اما از جهتی خداوند در سوره ضحی آیه ی ۱۱ فرموده است : نعمت های خدادادی خود را نقل کنید لذا میگویم:من از آدم افضل هستم به دلیل اینکه خدا برای آدم همه نوع وسایل رحمت و نعمت و راحتی را فراهم کرده بود فقط او را از شجره ی گندم منع نموده بود با این همه از آن شجره ی ممنوعه خورد و از بهشت و از جوار رحمت حق خارج شد ولی خدا مرا از گندم منع ننمود و من به میل و اراده ی خودم دنیا را قابل توجه ندیدم و از ان گندم نخوردم. صعصعه پرسید شما افضل هستید یا حضرت نوح فرمودند: من از نوح برترم زیرا نوح قوم خود را دعوت کرد به سوی خدا ولی انها امتناع کردند علاوه بر ان پیامبر نوح را اذیت و ازار کردند تا جایی که حضرت نوح انها را نفرین کرد اما من با تمام اذیت و ازار مردم {بعد از پیامبر خاتم(ص)} ابتدا انها را نفرین نکردم و کاملا صبر کردم دوباره پرسید : شما افضل هستید یا ابراهیم امام فرمودند: من از ابراهیم برترم زیرا ابراهیم به خدا عرض کرد: به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده خواهی کرد خداوند به او فرمود: ایا باور نداری عرض کرد اری باور دارم اما میخواهم با مشاهده ی ان دلم ارام گیرد (بقره ایه ی ۲۶۲) اما ایمان من به جایی رسیده که اگر پرده ها را بالا ببرند و کشف حجب شود به یقین من چیزی اضافه نخواهد شد .

صعصعه پرسید : شما افضل هستید یا موسی امام فرمودند من از موسی افضل هستم زیرا و قتی خداوند موسی را مأمور کرد تا با دعوت از فرعون به مصر برود موسی عرض کرد : خداوندا من از قوم فرعون یک نفر را کشته ام میترسم مرا به قتل برساند اگردر این مأموریت ناگزیرم برادرم هارون که زبانی فصیح و بلیغ تر از من دارد در این رسالت با من یار و شریک باشد تا مرا تصدیق کنند چرا که می ترسم قوم فرعون مرا تکذیب کنند {قصص ایه ی ۳۳ } اما من وقتی که پیامبر خدا (ص) از جانب پروردگار مرا مأمور کرد تا در مکه ی معظمه بالای بام کعبه بروم و آیات اول سوره ی برائت را بر کفار قریش قرائت کنم با انکه بسیاری از کفار قریش به دست من کشته شده بودند ابداً از احدی نترسیدم و از خدا و رسولش اطاعت کردم و ایات سوره ی برائت را بر انان خواندم و بعد مراجعت کردم . بار دیگر پرسید: شما افضل هستید یا عیسی بن مریم ، امام فرمود: من افضل هستم زیرا که زمانی موقع وضع حمل مریم رسید به او وحی شد که از بیت المقدس بیرون برود چرا که انجا محل عبادت است و مریم در میان صحرایی زیر درخت خشکیده ایی عیسی را به دنیا آورد اما من در خانه ی کعبه و در مسجد الحرام به دنیا امدم خدا به مادرم اجازه ی ورود به خانه ی کعبه را داد و ندای غیبی او را به مستجار (محل ورود مادر امام علی ع به داخل کعبه که این محل شکافته شده را مستجار میگویند) دعوت کرد.

منبع : هزار و یک پرسش از حضرت علی ع ؛از محمد رضا رمزی اوحدی

دیگر ...