logo-samandehi

چرا حضرت علی کوفه را مرکز حکومت خود قرار داد.

وقتی که حضرت علی(ع) برای جنگ با معاویه از مدینه بیرون رفت سپاه قابل توجهی نداشت زیرا  سپاه بیشتر در بصره و شام و کوفه بودند امام کوفه را انتخاب فرمود به دلیل اینکه بصره با پذیرفتن طلحه و زبیر با علی مخالفت کردند و سپاهیان بصره در اختیار این دو نفر بودند و سپاهیان شام که در اختیار حکومت معاویه بود  لذا حضرت علی (ع) به کوفه روی آورد و به کمک و یاری آنها نیاز داشت که در ابتدا هم با امام با خوشرویی رفتار کردند و بیشترین سپاه در جنگ جمل از کوفیان بود و در این جنگ امام پیروز شد و بصره فتح شد. حضرت علی(ع) عبدا….بن عباس عمو زاده ی خود را والی بصره کرد و خود مرکز خلافتش را کوفه قرار داد این برای مردم کوفه افتخار بزرگی بود.

در جنگ با معاویه بیشتر سپاه از  کوفه بودند در جنگ با معاویه چیزی تا هلاکت او و یا فرار و شکست لشکر معاویه نمانده بود شامیان وقتی شکست را قطعی دیدند مکر و نیرنگی ترتیب دادند و قران ها را بر سر نیزه کردند و گفتند: میان ما و شما قرآن حکم و داوری کند این موضوع در میان لشکریان کوفه اختلاف ایجاد کرد تا جایی که امام را تهدید کردند و از او خواستند که مالک اشتر جنگ را متوقف کند در حالی که اگر به مالک اشتر فرصت میدادند تا شکست معاویه و محو سلطنت او چیزی باقی نمانده بود . کسانی که با مالک و با علی (ع) مخالفت کردند کوفیان قرآن خوان لشکر بودند.شامیان حکم را ابو موسی اشعری که مردی منافق و احمق بود انتخاب کردند بعد از پایان حکمیت همین عده ی مخالف از لشکر کوفیان گفتند: ما همگی کافر شدیم و توبه میکنیم و از امام علی (ع) بیشرمانه خواستند که او هم توبه کند و دوباره با معاویه وارد جنگ شود.

در این زمان حضرت علی (ع) با عده ای از سپاه که از خط ولایت خارج شدند روبرو شد و از طرف دیگر باید با معاویه میجنگید. وجود خوارج فرصتی طلایی برای معاویه به وجود آورد تا برخلاف پیمانی که بسته بود بر عراق، مصر، حجاز، یمن بتازد و در قتل و غارت و خونریزی دریغ نکند.

سخنان حضرت علی ع در باره ی خوارج :

ایشان فرمودند: سنگ حوادث و بلا ، چنان بر شما ببارد که اثری از شما باقی نگذارد. آیا پس از ایمان به خدا و جهاد در رکاب رسول خدا(ص) گواهی به کفر خویش دهم؟! اگر چنین کنم، گمراه شده و از هدایت شدگان نخواهم بود به بدترین مقصد رهسپار شدید، پس به راه گذشتگان باز گردید. آگاه باشید! پس از من به زودی گرفتار خواری و ذلت میشوید و شمشیر برنده بر شما حاکم میگردد و به استبدادی دچار می شوید که راه حکومت دیگر ستمگران قرار خواهد گرفت.

دیگر ...