logo-samandehi

کینه ی جاهلیت ریشه در واقعه ی کربلا

در زمان بعثت پیامبر (ص) سران قبیله و شیوخ و بزرگانی چون ابوجهل ، ابوسفیان، و  ولیدبن مغیره از ثروتمندان و صاحبان نفوذ بودند. بعد از اینکه حضرت محمد(ص) دعوت خود را برای اسلام علنی کردند با مخالفت جدی و سخت این افراد روبه رو شدند چرا که اسلام مخالف مال اندوزی و سلطه گری بر مردم ضعیف بود در حقیقت مبارزه با بت پرستی بهانه ای بود برای ابوجهل و ابو سفیان و دیگر ثروتمندان منطقه زیرا آنها کلید اقتصاد ان منطقه را دست داشتند و بت پرستی بهانه ای بود برای سلطه گری آنها.

ابوسفیان و ابوجهل که عمو زاده ی پیامبر (ص) محسوب می شدند خصومت ها و لجاجت های انها تا بعد از پیامبر (ص) و به خصوص در زمان حضرت علی(ع) که فرزندان ابوسفیان مخصوصاً ،تا زمان امام حسن (ع) و امام حسین(ع) و تا حتی در زمان امام مهدی (عج) و تا کنون دشمنی و عداوت انها باقی است.

معاویه بن ابوسفیان :

معاویه در شام حکومت میکرد و محبت خود را چنان در دل شامیان جا داده بود که گفته میشود اگر ادعای پیامبری میکرد مردم شام بدون تردید تسلیم میشدند البته نه همه ی انها .او دین را تغییر داده بود منکر را معروف و معروف را منکر کرده بود . کودکان را با کینه ی علی (ع) بزرگ کرده بود و بزرگترها به وسیله ی پول مطیع و تابع شده بودند بر تمام شهر های مسلمین مسلط شده بود و برای حزب مخالف هر چه در توان داشت نیرنگ و دسیسه به کار می بست . بسیاری از راویان را مجبور کرد که حدیث برای انها  جعل کند . عمال معاویه به اندازه ای ستم کردند که قابل توصیف نیست .

احادیث زیادی نقل شده است که قدرتمندان و مردان رشید و صاحب خرد را به حیله های مختلف میکشت و مردانی که صلاحیت و شایستگی نداشتند حاکم می کرد. پادشاه جباری بود که رضایت مردم برای او اهمیتی نداشت. ثروت را در اختیار جباران و اشراف قرار میداد .

معاویه شخصیتی بازیگر دوران خودش بود به طوری که او را یک سیاس بی نظیر در تاریخ میدانند. او در دوران ۲۰ سال حکومتش سیاست هایی را به کار بست که سلطنت را در میان فرزندانش به ارث بگذارد و در این راه از هیچ کوششی فرو گذار نبود . برای این که سلطنت را به یزید بسپارد دسیسه های زیادی را به کار بست. معاویه در شهر هایی مثل کوفه و عراق حاکمانی را منصوب کرد که آنها باید محبان علی (ع) را خوار و ذلیل میکردند و دوستداران عثمان را عزت می بخشیدند و دستور همیشگی او بر این بود که شیعیان علی(ع) باید ریشه کن بشوند.

منبع تاریخ سیدالشهدا ، نویسنده آیت ا… حاج شیخ عباس صفایی حائری.

دیگر ...