logo-samandehi

گفتگوی علی ع با حیوانات مسخ شده ی صحرا و دریا.

اصبغ بن  نباته نقل میکندکه: عده ای نزد حضرت علی (ع) آمدند و از ایشان پرسیدند آیا کوسه ماهی موجودی مسخ شده است؟ امام فرمود : صبر کنید تا به شما نشان دهم. امام همراه با افرادی که به دیدنش آمده بودند کنار رود فرات رفتند. سپس امام صدا کرد : ای کوسه ماهی ؛ کوسه ماهی گفت :لبیک لبیک امام به او فرمود: تو کیستی؟ کوسه گفت : من از کسانی هستم که ولایت شما بر من عرضه شد و من آنرا انکار کردم و به صورت کوسه ماهی مسخ شده تبدیل شدم ، و بعضی از کسانی که با شما هستند نیز به کوسه ماهی مسخ خواهند شد. امام فرمودند قصه ی خود را برایم تعریف کن. چه کسی بودی ؟ و چه کسی با تو مسخ شد ؟ کوسه گفت: ما ۲۴ طایفه از بنی اسرائیل بودیم ،سرپیچی کردیم ،طغیان کردیم، متکبر شدیم،و از شهر بیرون رفتیم، کسی در آنجا نماند و به صحرا و دشتها رفتیم ، از آب و رودها دور شدیم. در ان زمان یک نفر نزد ما آمد و به خدا قسم آن شخص شما بودید به خدا قسم که شما را می شناسم پس شما فریاد بلندی زدید و همه ی ما را در یک جا جمع کردید در حالی که در دشت و صحرا و کوه ها پراکنده بودیم .شما در جمع به ما گفتید: چرا شما از شهرها و رودها و آبها فرار کردید و به این صحرا ها و دشتهای بی آب و علف آمده اید ؟ ما می خواستیم جواب بدهیم و بگوییم ما متکبر شده ایم،اما شما بلافاصله گفتید: از انچه در دلهایتان می گذرد اگاه هستم .

آیا بر خدا متکبر شده اید؟ گفتیم : نه امام فرمود : از شما عهدی گرفته نشد تا به محمدبن  عبدا…. ایمان بیاورید؟ گفتیم چرا سپس فرمود: آیا در مورد ولایت و وصی و جانشین او امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) از شما پیمان گرفته نشد؟  امام فرمود : با دهانتان بگویید پس ما با زبان هایمان گفتیم.سپس امام فرمودند: به اذن خداوند هر طایفه از شما به یک جنس، مسخ شدید.

امام فرمودند: ای صحرا ها به اذن خداوند رود و دریا شوید تا این مسخ شده ها در آب زندگی کنند بعد به دریاها و رودها متصل شوید تا هیچ آبی باقی نماند مگر اینکه همه ی این مسخ شده ها در ان آب باشند پس ما  ۲۴ طایفه بودیم که به ۲۴ طایفه ی مسخ شده تبدیل شدیم .۱۲ طایفه از ما فریاد زدند ای مقتدر ! به قدرت خدای تبارک تعالی و تو را به حق خدا قسم میدهم ؛ ما را در آب نیفکن و ما را در خشکی قرار بده به انچه که دوست داری و به همین گونه شد.

امام فرمودند: بگو آن مسخ شده های دریایی و صحرایی چه کسانی هستند ؟ کوسه پاسخ داد: لاک پشت،مارماهی،سگ ماهی، گربه ماهی، خرچنگ ، سگ آبی ،ستاره ی دریایی ، تمساح، قورباغه ، اره ماهی.

مسخ شده های خشکی : وزغ ، سوسک، سگ، خرس، میمون، گراز، شغال، خفاش، روباه، خرگوش، مارمولک، سوسمار.

امام فرمودند : ایا شما مثل انسانها تولید مثل میکنید؟ کوسه ماهی گفت : بلی ؛ ما مانند انسانها هستیم بعضی از ماهی ها دوران حیض دارند. کوسه گفت :آیا راه توبه و بازگشتی وجود دارد امام فرمودند: خداوند مهربان ترین مهربانان است .

اصبغ میگوید : به خدا قسم آنچه کوسه گفت دیدیم و شنیدیم.

منبع : مدینه المعاجز ص ۱۸۰٫

دیگر ...