ماه رمضان

استاد شیخ حسین انصاریان_در دنیا و اخرت دستمان را تو دست علی{ع}بگذار.
سخنرانی

استاد شیخ حسین انصاریان_در دنیا و اخرت دستمان را تو دست علی{ع}بگذار.

تصویربرداری و تدوین:بنیادفرهنگی صبح ظهور تلفن تماس: 09125517057_02537503623_ 02537503622 کانال ایتا:https://eitaa.com/yaa_hossein آپارات:https://www.aparat.com/sobhezohor

سخنرانی استاد مهدی دانشمند_کرونا وگناه
سخنرانی

سخنرانی استاد مهدی دانشمند_کرونا وگناه

تصویربرداری و تدوین:بنیادفرهنگی صبح ظهور تلفن تماس: 09125517057_02537503623_ 02537503622 کانال ایتا:https://eitaa.com/yaa_hossein آپارات:https://www.aparat.com/sobhezohor

سخنرانی استاد مهدی دانشمند_بی وجود باش!
سخنرانی

سخنرانی استاد مهدی دانشمند_بی وجود باش!

استاد مهدی دانشمند